11.02.2010 18:36

Z ROKOVANIA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHôDZE

Dňa 11. februára 2010 sme zavŕšili dvoj ročnú činnosť nášho Odborového zväzu zamestnancov železníc rokovaním Výročnej členskej schôdze. Prítomní si vypočuli správu o hospodárení, správu o činnosti, návrh plánu činnosti i návrh rozpočtu. V rámci diskusie predložili prítomní pozmeňujúci návrh článku 37 stanov OZZŽ. Bolo počuť chválu i návrhy zamerania činnosti OZZŽ do najbližšej budúcnosti. Keďže sa VČS zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, všetky predložené i pozmeňujúce návrhy boli prítomnými schválené a nadobudli účinnosť. Čo všetko sme schválili?

1. Prítomní členovia zo ZSSK odsúhlasili stanovisko Výboru - Súhlas s návrhom zamestnávateľa ku článku 39 MZDY pre KZ 2010;

2. Zmenu Stanov OZZŽ v článku 37 - v bode 1 i v bode 3  - nahradiť stávajúcu sumu členského za dôchodcu z 5 Sk mesačne na 2 EUR mesačne;

3. Plán činnosti pre rok 2010 nasledovne: 8. - 9. mája - dvoj dňový zájazd - História Banskej Štiavnice                                                                                    

    22. - 23. mája  - Športový deň v RS Oliwa club Trenčianska Teplá

   Účasť na športových hrách OZŽ v júni 

   Príspevok deťom členov, ktoré sa zúčastnia nášho 25- teho tábora

  18. - 19. septembra dvoj dňový zájazd Kutná Hora - mesto striebra

  23. septembra - Turnaj v bowlingu - Druhý ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

  V decembri Mikuláša i Vianočné prekvapenie.          

4. Podporu pri rokovaní ZOOvŽD s MPSVaR o dôchodkovom veku vybraných profesií železničiarov.

Rokovanie sa nieslo v konštruktívnom a priateľskom duchu. Záverom predseda poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na činnosti OZZŽ a prítomným za ich účasť na VČS. 

Úplne na záver poďakoval predseda na diaľku pani Malovcovej za chuťovo vynikajúce sladké pečivo, ktoré pripravila ako občerstvenie pre účastníkov rokovania.

 

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————