11.02.2010 18:36

Z ROKOVANIA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHôDZE

Dňa 11. februára 2010 sme zavŕšili dvoj ročnú činnosť nášho Odborového zväzu zamestnancov železníc rokovaním Výročnej členskej schôdze. Prítomní si vypočuli správu o hospodárení, správu o činnosti, návrh plánu činnosti i návrh rozpočtu. V rámci diskusie predložili prítomní pozmeňujúci návrh článku 37 stanov OZZŽ. Bolo počuť chválu i návrhy zamerania činnosti OZZŽ do najbližšej budúcnosti. Keďže sa VČS zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, všetky predložené i pozmeňujúce návrhy boli prítomnými schválené a nadobudli účinnosť. Čo všetko sme schválili?

1. Prítomní členovia zo ZSSK odsúhlasili stanovisko Výboru - Súhlas s návrhom zamestnávateľa ku článku 39 MZDY pre KZ 2010;

2. Zmenu Stanov OZZŽ v článku 37 - v bode 1 i v bode 3  - nahradiť stávajúcu sumu členského za dôchodcu z 5 Sk mesačne na 2 EUR mesačne;

3. Plán činnosti pre rok 2010 nasledovne: 8. - 9. mája - dvoj dňový zájazd - História Banskej Štiavnice                                                                                    

    22. - 23. mája  - Športový deň v RS Oliwa club Trenčianska Teplá

   Účasť na športových hrách OZŽ v júni 

   Príspevok deťom členov, ktoré sa zúčastnia nášho 25- teho tábora

  18. - 19. septembra dvoj dňový zájazd Kutná Hora - mesto striebra

  23. septembra - Turnaj v bowlingu - Druhý ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

  V decembri Mikuláša i Vianočné prekvapenie.          

4. Podporu pri rokovaní ZOOvŽD s MPSVaR o dôchodkovom veku vybraných profesií železničiarov.

Rokovanie sa nieslo v konštruktívnom a priateľskom duchu. Záverom predseda poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na činnosti OZZŽ a prítomným za ich účasť na VČS. 

Úplne na záver poďakoval predseda na diaľku pani Malovcovej za chuťovo vynikajúce sladké pečivo, ktoré pripravila ako občerstvenie pre účastníkov rokovania.

 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————